Prístroj umožňuje meranie hlavných parametrov spaľovacieho motora, medzi ktoré patrí krútiaci moment, výkon, otáčky s možnosťou prepravy zariadenia k meranému objektu a meranie realizovať priamo v prevádzkových podmienkach. Uvedené charakteristiky sú dôležitými ukazovateľmi spaľovacieho motora a slúžia ako porovnávacie ukazovatele pri skúšaní alternatívnych palív ako zdroja energie pre piestové spaľovacie motory.