Prístroj umožňuje efektívnu analýzu textúry, vrátane nedeštruktívneho hodnotenia konzistenčných vlastností rôznych materiálov, predovšetkým potravinárskych výrobkov s požadovanými definovanými vlastnosťami (napr. pružnosť, pevnosť, krehkosť, viskozita, žuvateľnosť, lepivosť, lámavosť a pod). Prístroj plní dôležitú funkciu pri hodnotení skladovateľnosti a trvanlivosti potravín.