Komora slúži na simuláciu podmienok ako sú relatívna vlhkosť a teplota, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi v procese zrenia syrov, fermentovaných mliečnych výrobkov, mäsa a fermentovaných mäsových výrobkov. Testovacia komora slúži aj na štúdium trvanlivosti, podmienok skladovateľnosti, ako aj kazenia potravín živočíšneho pôvodu.