Zariadenie slúžiace na sledovanie čistoty zrnín v procese pozberovej úpravy pomocou vibračných rovinných sít o rôznych prierezov a tvarov. Zariadenie pomocou sústavy rovinných sít je určené na analýzu podielu rozmerových frakcií zmesi zrnitých materiálov predovšetkým na bonitáciu sladovníckych jačmeňov, potravinárskych obilnín, olejnín, kukurice a pod