Sensory Laboratory

 

Infrastructure

 

 

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

 

  • Verification and optimization of technological processes of food production developed in other technologically oriented laboratories (Laboratory of Cereal Technologies, Laboratory of Foodstuffs of Animal Origin, Experimental Brewery, Beverage Laboratory),
  • sensory evaluation of food products through a panel of evaluators,
  • sensory evaluation using instrumental methods.

 

Projects

 

VEGA 1/0139/17 Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely.
Principal investigator: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

VEGA 1/0280/17 Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie
Principal investigator: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

VEGA 1/0308/14 Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín
Principal investigator: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (projekt ukončený)

APVV-16-0244 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov
Principal investigator: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Publications

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ADN Shelf life extension and sensory evaluation of birch tree sap using chemical preservatives [elektronický zdroj] / Maciej Bilek, Vladimír Vietoris, Vojtech Ilko. – This work was supported by AgroBioTech Research Centre built in accordance with the project Building „AgroBioTech” Research Centre ITMS 26220220180. — Popis urobený 27.10.2016. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 499-505, online. — 10.5219/650.