Experimentálny pivovar

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Hodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd sladovníckeho jačmeňa,
  • analýza fyziologických parametrov jačmeňa,
  • mikrosladovanie vzoriek s využitím zmien v teplotnom a vlhkostnom režime máčania a klíčenia,
  • analýza parametrov ovplyvňujúcich kvalitatívne parametre sladu,
  • determinovanie obsahu β-glukánov v jačmennom zrne, slade a sladine,
  • analýza obsahu dusíkatých látok v základnej surovine, medziproduktoch a finálnych produktoch sladovníctva a pivovarníctva,
  • modifikácia technologických postupov a receptúrneho zloženia s cieľom výroby špecifických vzoriek piva s definovanou kvalitou.

Riešené projekty

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AFL Parameters dealing with the non-starch polysaccharides modification of malted grain and wort / Štefan Dráb .. [et al.]. — ilustr. — AgroBioTech 26220220180. In: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. — 1st ed.. — [129] s.. — 978-80-552-1669-0 (brož.) Biotechnology and quality of raw materials and foostuffs. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. — s. [1].