Názov projektu:

Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie

Evidenčné číslo projektu:

DS-FR-19-0049

Odbor vedy a techniky:

40499- Ostatné príbuzné odbory biotechnológií v poľnohospodárstve

Grantová schéma:

APVV

Ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu:

prispieť k vedeckému rozvoju v oblasti testovania fytonutrientov zo skupiny polyfenolov, alkaloidov a glykozidov na zdravých a rakovinových ľudských modelových bunkových systémoch s perspektívou identifikácie vnútrobunkových mechanizmov a ich možného využitia na zlepšenie zdravia spotrebiteľov ako aj na prevenciu civilizačných chorôb.

Vedecké zameranie navrhovaného projektu je rozdelené do troch etáp:

Prvá etapa (slovenská strana) bude zameraná na in vitro testovanie vybraných fytonutrientov zo skupiny polyfenolov, alkaloidov a glykozidov (punikalagín, kyselina elagová, kvercetín, resveratrol, apigenín, kapsaicín, papaverín, berberín a ďalšie) na ľudských modelových bunkových líniách (línia ovariálnych granulóznych buniek HGL5, línia karcinómu vaječníkov atď.) s cieľom identifikovať intracelulárne mechanizmy, prostredníctvom ktorých pôsobia príslušné rastlinné bioregulátory (životaschopnosť buniek, sekrečná aktivita, proliferácia a apoptóza na úrovni genómu, transkripcie a proteomiky).

Druhá etapa (česká strana) bude zameraná na in vitro testovanie vybraných fytonutrientov zo skupiny polyfenolov, alkaloidov a glykozidov (punikalagín, kyselina elagová, kvercetín, resveratrol, apigenín, kapsaicín, papaverín, berberín a ďalšie) na vyvinutých ľudských dendritických bunkách z mononukleárnych buniek CD14 + krvi a dendritických buniek ľudskej krvi BDCA-1 + (CD1c +). Bude analyzovaná životaschopnosť buniek a apoptóza uvedených buniek. Ďalej budú testované účinky bioregulátorov rastlinného pôvodu na génovú expresiu modelových bunkových línií (ľudský femorálny osteoblast) v súvislosti s kvantifikáciou proteínov kostnej matrix, membránového transportu a proteínov bunkovej signalizácie.

Tretia etapa (francúzska strana) bude zameraná na vyhodnotenie procesov trávenia a absorpcie fytonutrientov pred dosiahnutím cieľových buniek. Potom budeme schopní zbierať, čistiť a extrahovať metabolity živín na ich testovanie na cieľových bunkách (ako sú napríklad ovariálne bunky, mononukleárne a dendritické bunky).

Doba riešenia projektu:

1.3. 2020 – 31.12. 2021

Partneri:

  • Technická univerzita v Compiègne (Francúzsko)

  • Mendelova univerzita v Brne (Česká republika)