Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

APVV-19-0598

Názov projektu

Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach

Akronym

PROtectChiNonCoDi

Výzva

Všeobecné výzvy

Zameranie projektu

Projekt aplikovaného výskumu v spolupráci s firmou Dimenzia, spol. s.r.o.

Trvanie

01.07.2020 – 30.6.2024

Výška NFP

249 158 €

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je prispieť vhodnou výživou k zlepšeniu zdravotného stavu konzumentov, a to predovšetkým u rizikových skupín so zvýšenými hodnotami diabetes a cholesterolu, čo bude podmienené komplexnou identifikáciou benefičných efektov β-glukánu, resp. novo izolovaného extraktu izolovaného z hlivy ustricovitej.

Stručný popis projektu

Vývoj potravín s pridanou výživovou hodnotou, ktoré majú okrem primárnej funkcie aj ďalšie nutričné funkcie predstavuje inovatívny prístup, ktorý dopĺňa komplexnosť riešenej problematiky. V súčasnosti je medzinárodným trendom v oblasti zdravej výživy návrat k tradičným a prírodným zdrojom, ktoré sú z nutričného hľadiska cenné, a ich využívaním je možné obohatiť produkty potravinárskeho priemyslu o zdraviu prospešné zložky.