Myslíme na budúcnosť

Centrum je úzko zamerané na prepojenie
vzdelávania, vedy a výskumu s praxou
a bude mať reálny vplyv na regionálnu
zamestnanosť či lepšiu kvalitu života ľudí.

Prezentačné video Výskumného centra Agrobiotech

Prezentačný deň VC Agrobiotech 2017

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre si Vás dovoľuje pozvať dňa 20. apríla 2017 o 9.30 na verejnú prezentáciu činností vybraných laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov laboratórií na nasledujúce obdobie s nasledovným programom.

In vitro cytotoxicita ortuti

Laboratórium molekulárnej biológie sa zameriava na analýzu genetickej variability vo vzťahu k významným znakom a vlastnostiam živočíchov a človeka a na biológiu kosti, kostného tkaniva a ochorení postihujúcich kosti. Embryotechnologické laboratórium sa špecializuje na produkciu embryí v podmienkach in vitro, hodnotenie kvality embryí používaných v biomedicínskom výskume a na nukleologenézu.

In vitro cytotoxicita ortuti

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre si Vás dovoľuje pozvať dňa 20. apríla 2017 o 9.30 na verejnú prezentáciu činností vybraných laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov laboratórií na nasledujúce obdobie s nasledovným programom.
O projekte

Prepojenie s praxou

Výskumné centrum AgroBio Tech je jedným spomedzi výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
Centrum je úzko zamerané na prepojenie vzdelávania, vedy a výskumu s praxou a bude mať reálny vplyv na regionálnu zamestnanosť či lepšiu kvalitu života ľudí.

Realizácia tohto výskumného projektu bola podporená sumou viac ako 26 miliónov eur. Finančné prostriedky určené na vybudovanie výskumného centra AgroBioTech pochádzajú z eurofondov (22.4 mil. eur), zo štátneho rozpočtu (2.6 mil. eur) a z pokladnice samotného realizátora projektu (1.3 mil. eur), resp. z finančných zdrojov univerzity.

Výskumné centrum Agrobiotech: Nové perspektívy pre agropotravinárstvo

PARTNERI PROJEKTU

Unikátnymi partnermi stojacimi za zrodom projektu výstavby a uvedenia do života Výskumného centra AgroBioTech sú tri dôležité inštitúcie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ikona-telefon +421 37 641 41 11

fax-256 +421 37 641 55 99

ikona-email  agrobiotech@uniag.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ikona-telefon +421 37 640 81 11

fax-256 +421 37 640 80 20

ikona-email  ukf@ukf.sk

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Adresa: Akademická 2, 950 07 Nitra

ikona-telefon  +421 37 694 34 09

fax-256  +421 37 733 66 60

ikona-email  ugbr@savba.sk