Zaujímavosti z výskumu ťažkých kovov a ich vplyvu na zdravotný stav a oxidatívny stres sladkovodných rýb druhu kapor rybničný (Cyprinus carpio)

V uplynulom období boli publikované dve zaujímavé vedecké práce zaoberajúce sa vplyvom environmentálnych polutantov na biomarkery krvného séra a ejakulátu, ktoré významným spôsobom ovplyvňuje prítomnosť ťažkých kovov v organizme. Pod vedením autorského kolektívu Ing....