Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

In vitro cytotoxicita ortuti

Pod vedením autorského kolektívu – Ing. Jana Slivková, PhD., Ing. Zuzana Kňažická, PhD. a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre vedecká monografia s názvom In vitro cytotoxicita ortuti – Celulárne a molekulárne aspekty toxicity... prečítajte si viac