Oddelenie technológie potravín a biotechnológie

 

 • Laboratórium cereálnych technológií
 • Senzorické laboratórium
 • Laboratórium tukov a olejov
 • Experimentálny pivovar
 • Laboratórium nápojov “A”
 • Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu
 • Laboratórium analýz biologicky cenných látok
 • Laboratórium živočíšnych biotechnológií
 • Laboratórium rastlinných biotechnológií
 • Laboratórium experimentálnej biológie
 • Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Oddelenie technológie potravín a biotechnológie pozostáva z 10 laboratórií, v rámci ktorých sú vyvíjané moderné a experimentálne technológie výroby potravín s definovaným účelom využitia, sú optimalizované technológie spracovania surovín s dôrazom na ich efektivitu, komplexnosť využitia zdrojov a ekologický prístup. Laboratória sa špecializujú na analýzy primárnych (obsah tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny) a sekundárnych metabolitov (antioxidačná aktivita, polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej známych druhov rastlín, na výrobu oleja modernými technológiami lisovania na hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s cieľom určenia kvalitných sladovníckych odrôd, na experimentálnu výrobu piva a sladových nápojov, na získavanie, kultiváciu, mikromanipuláciu, na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe DNA analýz využívajúcich mikrosatelity, retrotranspozómy, QTL markery, na izoláciu, identifikáciu mikroorganizmov a testovanie ich vlastností, na determináciu účinkov biologicky aktívnych látok a rizikových faktorov prostredia, nastanovenie hematologických, biochemických parametrov, oxidačného a antioxidačného statusu, na sledovanie hormonálneho statusu ovplyvneného benefitnými zložkami výživy, resp. vplyvom toxických disruptorov.

 

Oddelenie technológií potravín a biotechnológie

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

 

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Ing. Matej Hynšt

Mgr. Veronika Valková

Mgr. Jana Bilčíková

Ing. Renata Lužicová

Ing. Ivana Tirdiľová (D)

 

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4793

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Ing. Jana Štefániková PhD.

Ing. Matej Hynšt

Mgr. Veronika Valková

Ing. Patrícia Martišová (D)

Gestor laboratória:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421