Oddelenie technológie potravín a biotechnológie

 

 • Laboratórium cereálnych technológií
 • Senzorické laboratórium
 • Laboratórium tukov a olejov
 • Experimentálny pivovar
 • Laboratórium nápojov “A”
 • Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu
 • Laboratórium analýz biologicky cenných látok
 • Laboratórium živočíšnych biotechnológií
 • Laboratórium rastlinných biotechnológií
 • Laboratórium experimentálnej biológie
 • Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Oddelenie technológie potravín a biotechnológie pozostáva z 10 laboratórií, v rámci ktorých sú vyvíjané moderné a experimentálne technológie výroby potravín s definovaným účelom využitia, sú optimalizované technológie spracovania surovín s dôrazom na ich efektivitu, komplexnosť využitia zdrojov a ekologický prístup. Laboratória sa špecializujú na analýzy primárnych (obsah tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny) a sekundárnych metabolitov (antioxidačná aktivita, polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej známych druhov rastlín, na výrobu oleja modernými technológiami lisovania na hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s cieľom určenia kvalitných sladovníckych odrôd, na experimentálnu výrobu piva a sladových nápojov, na získavanie, kultiváciu, mikromanipuláciu, na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe DNA analýz využívajúcich mikrosatelity, retrotranspozómy, QTL markery, na izoláciu, identifikáciu mikroorganizmov a testovanie ich vlastností, na determináciu účinkov biologicky aktívnych látok a rizikových faktorov prostredia, nastanovenie hematologických, biochemických parametrov, oxidačného a antioxidačného statusu, na sledovanie hormonálneho statusu ovplyvneného benefitnými zložkami výživy, resp. vplyvom toxických disruptorov.

 

Oddelenie technológií potravín a biotechnológie

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Laboratórium cereálnych technológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

 

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská,

CSc., Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

Ing. Ivana Tirdiľová (D)

 

 Senzorické laboratórium

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4793

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Ing. Jakub Berčík, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

 

 

 

Laboratórium tukov a olejov

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

Odborní riešitelia:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

Gestor laboratória:

Ing. Štefan Dráb, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

 

Odborní riešitelia:

Ing. Štefan Dráb, PhD.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Marcel Golian, PhD.

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

 

 

 

Laboratórium nápojov : „ A“

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4777

 

Odborní riešitelia:

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Štefan Dráb, PhD.

 

Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4310

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Ing. Viera Ducková, PhD.

Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Ing. Zuzana Remeňová (D)

Laboratórium analýz biologicky cenných látok

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Július Árvay, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4497

Odborní riešitelia:

Ing. Július Árvay, PhD.

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Ing. Miroslava Hrstková

Ing. Tomáš Giertl, PhD.

Laboratórium živočíšnych biotechnológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Peter Chrenek

DrSc., Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Ing. Lenka Kuželová, PhD.

Mgr. Andrea Svoradová (D)

Laboratórium rastlinných biotechnológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4596

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Lenka Petrovičová, PhD.

Ing. Marek Halenár, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

 

Laboratórium experimentálnej biológie

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Marek Halenár, PhD.

Ing. Tomáš Jambor, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Ivana Bovdišová (D)

Ing. Filip Tirpák (D)

Ing. Hana Greifová (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Martin Marák (D)

Ing. Marko Halo (D)

Ing. Miroslava Sedmáková (D) 

 

 

Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4431

 

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

Ing. Jana Petrová, PhD.

Ing. Juraj Medo, PhD.

Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Daniela Košťálová, PhD.

Ing. Soňa Felšöciová, PhD.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Ing. Simona Kunová, PhD.

Bc. Henrieta Blaškovičová

Eva Čunderlíková

Ing. Denisa Foltínová (D)

Ing. Lucia Godočíková (D)

Ing. Nikola Hricáková (D)