Oddelenie technológie potravín a biotechnológie

 

 • Laboratórium cereálnych technológií
 • Senzorické laboratórium
 • Laboratórium tukov a olejov
 • Experimentálny pivovar
 • Laboratórium nápojov “A”
 • Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu
 • Laboratórium analýz biologicky cenných látok
 • Laboratórium živočíšnych biotechnológií
 • Laboratórium rastlinných biotechnológií
 • Laboratórium experimentálnej biológie
 • Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Oddelenie technológie potravín a biotechnológie pozostáva z 10 laboratórií, v rámci ktorých sú vyvíjané moderné a experimentálne technológie výroby potravín s definovaným účelom využitia, sú optimalizované technológie spracovania surovín s dôrazom na ich efektivitu, komplexnosť využitia zdrojov a ekologický prístup. Laboratória sa špecializujú na analýzy primárnych (obsah tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny) a sekundárnych metabolitov (antioxidačná aktivita, polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej známych druhov rastlín, na výrobu oleja modernými technológiami lisovania na hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s cieľom určenia kvalitných sladovníckych odrôd, na experimentálnu výrobu piva a sladových nápojov, na získavanie, kultiváciu, mikromanipuláciu, na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe DNA analýz využívajúcich mikrosatelity, retrotranspozómy, QTL markery, na izoláciu, identifikáciu mikroorganizmov a testovanie ich vlastností, na determináciu účinkov biologicky aktívnych látok a rizikových faktorov prostredia, nastanovenie hematologických, biochemických parametrov, oxidačného a antioxidačného statusu, na sledovanie hormonálneho statusu ovplyvneného benefitnými zložkami výživy, resp. vplyvom toxických disruptorov.

 

Oddelenie technológií potravín a biotechnológie

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

 

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Ing. Matej Hynšt

Mgr. Veronika Valková

Mgr. Jana Bilčíková

Ing. Renata Lužicová

Ing. Ivana Tirdiľová (D)

 

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4793

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Ing. Jana Štefániková PhD.

Ing. Matej Hynšt

Mgr. Veronika Valková

Ing. Patrícia Martišová (D)

Gestor laboratória:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

Odborní riešitelia:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

doc. Ing. Ján Mareček PhD.,

Ing. Matej Hynšt

Mgr. Veronika Valková

Mgr. Jana Bilčíková

Gestor laboratória:

Ing. Štefan Dráb, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

 

Odborní riešitelia:

Ing. Štefan Dráb, PhD.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Ing. Matej Hynšt

 

 

 

Gestor laboratória:

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4777

 

Odborní riešitelia:

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Štefan Dráb, PhD.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

 

Gestor laboratória:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4310

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Ing. Viera Ducková, PhD.

Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Ing. Zuzana Remeňová (D)

Gestor laboratória:

Ing. Július Árvay, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4497

Odborní riešitelia:

Ing. Július Árvay, PhD.

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Ing. Miroslava Hrstková

Ing. Tomáš Giertl, PhD.

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

doc. Ing. Janette Musilová, PhD.

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Ing. Ľuboš Harangozó, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Ing. Marianna Lenková (D)

Ing. Ivana Tirdiľová (D)

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Katarína Michalcová (D)

Gestor laboratória:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4596

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Lenka Petrovičová, PhD.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

 

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Monika Schneidgenová, PhD.

Ing. Jiřina Kročková, PhD.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Tomáš Jambor, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Ivana Bovdišová (D)

Ing. Filip Tirpák (D)

Ing. Hana Greifová (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Marko Halo (D)

Ing. Miroslava Sedmáková (D)

Ing. Simona Baldovská (D)

Ing. Michal Ďuračka (D)

Gestor laboratória:

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4431

 

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

Ing. Jana Petrová, PhD.

Ing. Juraj Medo, PhD.

Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Daniela Košťálová, PhD.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Bc. Henrieta Blaškovičová

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.

Eva Čunderlíková

Ing. Denisa Foltínová (D)

Ing. Lucia Godočíková (D)

Ing. Nikola Hricáková (D)