Oddelenie technológie potravín a biotechnológie

 

 • Laboratórium cereálnych technológií
 • Senzorické laboratórium
 • Laboratórium tukov a olejov
 • Experimentálny pivovar
 • Laboratórium nápojov “A”
 • Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu
 • Laboratórium analýz biologicky cenných látok
 • Laboratórium živočíšnych biotechnológií
 • Laboratórium rastlinných biotechnológií
 • Laboratórium experimentálnej biológie
 • Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Oddelenie technológie potravín a biotechnológie pozostáva z 10 laboratórií, v rámci ktorých sú vyvíjané moderné a experimentálne technológie výroby potravín s definovaným účelom využitia, sú optimalizované technológie spracovania surovín s dôrazom na ich efektivitu, komplexnosť využitia zdrojov a ekologický prístup. Laboratória sa špecializujú na analýzy primárnych (obsah tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny) a sekundárnych metabolitov (antioxidačná aktivita, polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej známych druhov rastlín, na výrobu oleja modernými technológiami lisovania na hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s cieľom určenia kvalitných sladovníckych odrôd, na experimentálnu výrobu piva a sladových nápojov, na získavanie, kultiváciu, mikromanipuláciu, na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe DNA analýz využívajúcich mikrosatelity, retrotranspozómy, QTL markery, na izoláciu, identifikáciu mikroorganizmov a testovanie ich vlastností, na determináciu účinkov biologicky aktívnych látok a rizikových faktorov prostredia, nastanovenie hematologických, biochemických parametrov, oxidačného a antioxidačného statusu, na sledovanie hormonálneho statusu ovplyvneného benefitnými zložkami výživy, resp. vplyvom toxických disruptorov.

 

Oddelenie technológií potravín a biotechnológie

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Laboratórium cereálnych technológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

 

 

Odborní riešitelia:

Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

 

 Senzorické laboratórium

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4901

Odborní riešitelia:

Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

 

 

 

Laboratórium tukov a olejov

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

Gestor laboratória:

Ing. Štefan Dráb, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

 

 

 

Laboratórium nápojov : „ A“

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4777

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Adndrea Mendelová, PhD.

Ing. Štefan Dráb, PhD.

prof. RNDr. Alžbeta Hegedušová, PhD.

Ing. Štefan Ailer, PhD.

Ing. Ján Mezey, PhD.

Ing. Eduard Pintér, PhD.

Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Ing. Ivana Mezeyova, PhD.

Ing. Ján Farkaš

Ing. Jakub Dobšinský (D)

Ing. Marcel Golian (D)

 

Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4310

Odborní riešitelia:

Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Ing. Viera Ducková, PhD.

Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Ing. Marek Šnirc, PhD.

Ing. Zuzana Remeňová (D)

Laboratórium analýz biologicky cenných látok

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Július Árvay, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4497

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.,

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

doc. Ing. Janette Musilová, PhD.

Ing. Miroslava Hrstková

Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.

Ing. Marianna Lenková (D)

Laboratórium živočíšnych biotechnológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

 

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Ing. Lenka Kuželová, PhD.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Mgr. Andrea Svoradová (D)

Laboratórium rastlinných biotechnológií

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4596

Odborní riešitelia:

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Lenka Petrovičová, PhD.

Ing. Tímea Kuťka Hlozáková (D)

Ing. Dana Miháliková (D)

Ing. Andrea Pešková (D)

Laboratórium experimentálnej biológie

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4349

Odborní riešitelia:

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

doc. Ing. Marcela  Capcarová, PhD.

Ing. Monika Schneidgenová, PhD.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Ing. Jiřina Kročková, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Mgr. Eva Tušimová, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Marek Halenár, PhD.

Ing. Ivana Bovdiš (D)

Ing. Tomáš Jambor (D)

Ing. Dagmar Packová (D)

Ing. Filip Tirpák (D)

Ing. Hana Greifová (D)

Ing. Miroslava Sedmáková (D)

 

 

Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4431

 

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

RNDr. Attila Kántor, PhD.

Ing. Daniela Košťálová, PhD.

Ing. Soňa Felšociová, PhD.

Ing. Jana Petrová, PhD.

Ing. Juraj Medo, PhD.

Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Ing. Silvia Kovácsová, PhD.

Ing. Simona Kunová, PhD.

Bc. Henrieta Blaškovičová

Eva Čunderlíková

Ing. Eva Halenarová (D)

Ing. Ivana Charousová (D)

Ing. Denisa Foltínová (D)

Ing. Lucia Godovčíková (D)