Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny

 

  • Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia krajiny
  • Laboratórium nápojov “B”

Laboratóriá Oddelenia biotechniky a modelovania krajiny sa špecializujú na nasledujúce odborné činnosti a spôsobilosti:

  • stanovenie a kvantifikácia vybraných morfometrických, biochemických a fyziologických parametrov drevín a bylín indikujúcich nedostatok vody v urbárnom prostredí
  • skríning dát v kontrolovaných podmienkach aj na konkrétnych lokalitách urbanizovaného priestoru a v krajine
    tvorba modelov krajiny štrukturálna a tvarová analýza komponentov krajiny, kvantifikácia ich zmien vo vzťahu k časovej osi modelovanie artefaktov kultúrneho a prírodného dedičstva z oblasti krajinnej a záhradnej architektúry
  • štúdium kvality, nutričného zloženia a obsahu zdraviu prospešných látok ovocia, zeleniny, hrozna určeného pre výrobu nealkoholických nápojov a vína
  • výber a využitie netradičných, menej známych druhov ovocia a zeleniny s vysokým obsahom zdraviu prospešných látok pre výrobu nápojov a nápojových koncentrátov
  • skúmanie slovenských novošľachtencov viniča hroznorodého a z nich pripraveného vína na prítomnosť a obsah biologicky cenných látok
  • optimalizácia a regulácia technologického procesu výroby vína a iných druhov nápojov s cieľom zabezpečenia vysokej nutričnej a senzorickej kvality výsledného produktu

Oblasti, v ktorých možno tieto výskumy aplikovať sú napr. adaptácie rastlín na podmienky urbánnych tepelných ostrovov alebo návrh výroby nových druhov atraktívnych nápojov s vysokou nutričnou hodnotou. 

 

 

Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 5431

Odborní riešitelia:

Ing. Helena Lichtnerová, PhD.

Ing. Marcel  Raček, PhD.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.

Ing. Viera Šajbidorová, PhD.

Ing. Jana Černá, PhD.

Laboratórium nápojov „ B“

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Ján Mezey, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 5802

Odborní riešitelia:

Ing. Štefan Ailer, PhD.

Ing. Ján Mezey, PhD.

Ing. Eduard Pintér, PhD.

Ing. Andrea Mendelová, PhD.

Ing. Alena Andrejiová, PhD.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Ing. Ivana Mezeyova, PhD.

Ing. Štefan Dráb, PhD.

prof. RNDr. Alžbeta Hegedušová, PhD.