Fotogaléria zamestnancov

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Vedecká tajomníčka Výskumného centra AgroBioTech

 

Ing. Lucia Grešová, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická  

Administratívna pracovníčka Výskumného centra AgroBioTech

Ing. Lenka Kuželová, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec  Výskumného centra AgroBioTech

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech

Ing. Michal Miškeje, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec  Výskumného centra AgroBioTech

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec  Výskumného centra AgroBioTech

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec  Výskumného centra AgroBioTech

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Vedeckovýskumný zamestnanec  Výskumného centra AgroBioTech

Mgr. Jana Bilčíková

Odborný zamestnanec vo výskume

Ing. Renáta Lužicová

Zamestnanec vo výskume

Jozef Jurík

Technický personál

 

Martina Slížiková

Technický personál

 

Jana Illéšová

Technický personál

 

 

Hana Schweizerová

Technický personál